Leietakerhåndboken

Velkommen som leietaker!

Vi ønsker deg velkommen til DaaeKvartalet som er et kvartal med et av de største og allsidige kontormiljøene for kunnskap og helse på Nordvestlandet. Her finner du små og mellomstore bedrifter innenfor mange bransjer som gir et allsidig og rikt fellesskap. Vi håper at du vil trives i DaaeKvartalet!

Vi tilbyr kontor- og forretningslokaler med høy standard. Vi har lokaler som tilfredsstiller alle krav til moderne bygninger, eksempelvis ventilasjon med kjøling, lunsjservering og tilbud om parkeringsplasser både ute og inne. DaaeKvartalet er nærmeste nabo til Amfi Moa og bussterminalen. Moa er regionens største knutepunkt, med tusenvis av bilpasseringer i døgnet inn til Moa.

Sammen med de andre aktørene i bydelen jobber vi aktivt for å legge til rette for et urbant og attraktivt sentrumsområde.Vi har et ønske om å bygge nettverk blant våre leietakere, slik at de kan dra nytte av hverandre. Dette gjør vi blant annet ved sosiale medier, nyhetsbrev, leietakerundersøkelser og sosiale arrangement til glede for leietakerne. Vi tilpasser lokalene i tråd med dine ønsker og krav. Vi ønsker å vokse sammen med leietakerne våre og har derfor utvidet våre bygg som følge av leietakernes behov for økt areal.

Vi er langsiktige eiendomsutviklere med en genuin interesse for å utvikle bydelen, byen og regionen til det beste for alle innbyggerne. Bydelen har store og aktive idrettslag med breddesatsning og lokaliteter i vekst. DaaeKvartalet er sponsor til den nye storhallen Sunnmøre Spektrum som blir et positivt tilskudd til bydelen som vil kunne fasilitere store arrangement som eliteseriekamper og landskamper i blant annet håndball og volleyball, messer, konferanser og lignende.

Inger Johanne Langeland
DaaeKvartalet

Vi skal være de beste på drift av eiendommer og levere kvalitet med humør!

  • Vi skal være en inkluderende møteplass.
  • Vi skal tilrettelegge for at våre leietakere skal kunne bruke mest mulig tid på sin kjernevirksomhet.
  • Vi skal bidra til at våre leietakere trives og har en hyggelig hverdag.
  • Vi skal være samfunnsengasjerte.
  • Vi skal være langsiktige i våre investeringer.

Våre eiendommer

Daaeskogen
Kontorlokaler, helsetjenester, treningssenter, frisør, leiligheter og lunsjservering.

DaaeGården
Kontorlokaler, restauranter, butikklokaler og kurslokaler.

Agrinorbygget
Kontorlokaler, helse og velvære.

DaaeStasjonen 
Circle K energistasjon, hurtigmat og bilvask.
Åpent 24/7.

Beliggenhet

DaaeKvartalet ligger sentralt plassert med kort gangavstand til Nordvestlandets største kollektivknutepunkt. Alle busser i hele regionen går inn til bussterminalen på Moa, og flybussen starter og stopper her. Moa har et av landets største handelssentre og stedet er i stor vekst. Det er store utbyggingsplaner for både Amfi, IKEA og andre lokale aktører innen næring og bolig. Moa som senterområde vil bli fortettet og urbanisert med mål om kort vei fra bolig til arbeid og tjenester. 

Eiendomsteamet

Vaktmester, telefon: 454 88 955, e-post: vaktmester@daaeskogen.no

Inger Johanne Langeland, daglig leder, telefon: 928 43 293, e-post: ij@daaeskogen.no

Are Prytz Berset, partner, telefon: 928 45 304, e-post: are@gagn.no

Ikke nøl med å ta kontakt. Vi er her for deg!

TIL TOPPEN AV SIDEN

Informasjon om den daglige driften

Vi ivaretar en aktiv drift av alle våre bygg, og stiller opp når du som leietaker har behov for hjelp i det daglige. For at det skal være enkelt for deg som leietaker har vi opprettet en egen e-post kun for våre leietakere. Her kan dere melde feil og mangler: post@daaeskogen.no Skulle du ha andre spørsmål eller ønsker å benytte deg av våre tjenester er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Kontaktopplysninger

Vaktmester, Halvorsen Servicepartner AS: telefon 454 88 955
Renhold, Renex Servicepartner AS: Endre Nakken, telefon 912 45 038
Daaeskogen Servering: Suvimon, telefon 944 94 956


Melding om avvik eller feil på bygg eller teknisk anlegg

Dersom vi planlegger driftsstopp for ventilasjon eller annen teknisk vil dette bli annonsert via egen link for leietakerne på hjemmesiden samt via lukkede grupper i sosiale medier. Dersom du som leietaker oppdager feil på bygg eller teknisk anlegg meldes avvik inn til oss. Dette meldes ved å sende e-post til ij@daaeskogen.no eller på telefon/SMS til telefon 928 43 293

Vakttelefon

Ved større driftsproblemer i lokalene, for eksempel vannlekkasjer, innbrudd og uforutsette viktige hendelser utenfor kontortid kan man få hjelp ved å ringe Halvorsens vaktmestertjenester på telefon 48314040. 

Vaktmestertjenester

Vaktmesteren sin viktigste oppgave er å holde god orden i og rundt byggene i DaaeKvartalet. Vi har et mål om å ha et aktivt blikk på forbedringer og setter vår stolthet i å se før du som leietaker ser.  

Vaktmesteren kan også bistå dere med tjenester som for eksempel lysrørskifte, henting av søppel, opphenging av bilder og hyller, mindre flyttinger, mindre reparasjoner osv. Ta gjerne kontakt om du har andre oppdrag du ønsker utført, så ser vi om vi kan hjelpe dere! Dette faktureres på timebasis.  

Vi kan også koordinere ulike håndverkertjenester på leietakers vegne. Ta kontakt med eiendomsteamet for mer informasjon.

TIL TOPPEN AV SIDEN

Leieforholdet og tilleggsytelser i DaaeKvartalet 

Møterom og kurslokaler

DaaeKvartalet har møterom som kan leies på dagsbasis. Møterommet bookes via post@daaeskogen.no. Møterommet rommer inntil ca. 40 personer og har trådløst nettverk og projektor.

Daaeskogen kontorfellesskap – Daaeskogen Øst 1. etg

Vi har etablert et kontorfellesskap der virksomheter deler på felles infrastruktur. Dette er det perfekte sted å starte leieforhold i DaaeKvartalet for nyetablerte og mindre selskap. Mange firmaer møtes og utvikler seg i nærhet til andre virksomheter og en kan få mange nyttige tips og råd fra nabokontoret. Vi tilbyr utleie fra én kontorplass og oppover, med fleksibel leietid.  

Daaeskogen kontorfellesskap deler på et stort møterom som leietakerne selv kan booke via digital møteromskalender.  

Kontorfellesskapet deler også kjøkkenfasiliteter, kaffemaskin, vanndispenser og eget loungeområde. Arbeidsplassene er tilknyttet høyhastighets fiberlinje med egne brannmurer. 

Renhold 

Vi er opptatt av at våre lokaler skal fremstå som rene og innbydende. DaaeKvartalet har avtale med Tomagruppen om renhold av fellesarealene og de tilbyr renhold til leietakerne til gunstige betingelser. Meld gjerne fra om du oppdager avvik på renholdet til post@daaeskogen.no

Adgangskontroll

DaaeGården og Daaeskogen Næringsbygg er utstyrt med adgangskontroll. Alle som jobber i byggene skal derfor ha adgangsbrikker/kort med tilhørende firesifret kode som gir tilgang til byggene. Dersom du som leietaker mangler adgangsbrikke/kort melder du fra til post@daaeskogen.no. 

Alarm

Den enkelte leietaker kan installere alarmanlegg om dette er ønskelig. I DaaeGården er det installert videoovervåkning i parkeringsanleggene og i fellesareal i første underetasje.

Brann 

Våre bygg tilfredsstiller myndighetenes krav til brannvarsling. Det holdes årlig opplæring for leietakernes brannvernansvarlige. Den enkelte leietakers internkontrollrutiner blir oppdatert og ivaretatt i henhold til gjeldende forskrifter.

Den enkelte leietaker plikter å utnevne en brannvernansvarlig som skal ha ansvaret for koordinering av brannvernet i leiearealet. Brannvernlederen for DaaeGården og Daaeskogen Næringsbygg er Inger Johanne Langeland. 

EL-tavler      

De fleste av våre el-tavler krever sakkyndig betjening, og er derfor avlåst. Dette innebærer at kun personer som har gjennomgått spesiell opplæring har anledning til å låse seg inn og betjene sikringene. Dette er et myndighetskrav som henger sammen med brann- og personsikkerhet. Ta kontakt med oss i driftsavdelingen for nærmere orientering.       

Felleskostnader

Med felleskostnader menes de kostnadene som påløper i forbindelse med leieforholdet, som kommer utenom selve husleien. Felleskostnader er brukeravhengige og gjelder de av eiendommens driftskostnader som ikke henføres til et bestemt leieforhold eller dekkes av gårdeier.

Begrepet dekker blant annet energi i fellesarealer og til fellesinstallasjoner, snøbrøyting, innvendig og utvendig renhold av fellesarealer. Felleskostnadene dekker også vaktmestertjenester for fellesarealene, tilsyn, service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, elektriske installasjoner og andre tekniske anlegg samt låssystem, heis, utenomhusanlegg, alarm og lignende. Videre omfattes også brannvern, felles markedsføring for DaaeKvartalet, vakthold, felles skilting, renovasjon, kommunale avgifter, bekjempelse av skadedyr og tilsvarende.  

Kostnader som knytter seg til det enkelte leieobjekt inngår ikke i felleskostnadene. Dette omfatter energi til oppvarming via radiatorer, og strøm til selve leieobjektet. Videre faller renhold i egne lokaler, vedlikehold og reparasjon av leieobjektet samt offentlige avgifter knyttet til leieobjektet og lignende, utenfor felleskostnadene. Dette er nærmere beskrevet i leieavtalen. 

Hjertestarter i DaaeKvartalet 

Det finnes hjertestarter hos ÅRIM i DaaeGården, og Family Sports Club i Daaeskogen Næringsbygg. 

Lunsj

Nøkler og adgangskort 

Nøkler og adgangskort rekvireres skriftlig via post@daaeskogen.no. Når medarbeidere slutter skal nøkler og adgangskort leveres inn og kvitteres ut. Den enkelte leietaker er ansvarlig for dette. Nøkler og adgangskort utleveres i Daaeskogen Eiendoms kontor i Agrinorbygget. 

Merverdiavgift

DaaeKvartalet er frivillig registrert for utleie av bygg/anlegg. Alle avgiftspliktige eller kompenasjonsberettigede leietakere vil dermed bli fakturert med merverdiavgift. Dette innebærer også at alle leietakere hvert år må fylle ut et skjema med opplysninger om hvordan de har brukt de leide lokalene gjennom året. 

Parkering 

DaaeKvartalet har en time gratis gjesteparkering.

Vi har parkeringsplasser for utleie i kjelleretasjene i Daaeskogen Næringsbygg og i DaaeGården. Ta kontakt på post@daaeskogen.no for nærmere informasjon. 

Vi har avtale med AIMO Park AS om leie av parkeringsplasser med "fri flyt". Gå inn på aimopark.no for bestilling av P-bevis.

Sykkelparkering

Vi har sykkelparkering ved alle våre bygg. 

Utlån av el-sykler og citysykkel

Vi ønsker å være en miljøbevisst og urban tilrettelegger for våre leietakere. Moa er et pulserende senterområde med korte avstander. Har du mulighet til å la bilen stå når du skal i møter i nærområdet er en el-sykkel eller citysykkel et perfekt alternativ!  Vi har to el-sykler og en citysykkel til utlån for våre leietakere. De er plassert i garasjen i Daaeskogen og er låst med kodelås. Du kan booke syklene ved å sende en e-post til post@daaeskogen.no eller kontakte Inger Johanne på telefon.

Vann

Ved installasjon av egne kaffeautomater og lignende med tilkoblet vann, skal det alltid monteres automatisk vannavstengning/sikkerhetsventil. Automatene skal godkjennes av huseier før installasjon. 

Renovasjon

Vi i DaaeKvartalet ønsker å ta miljøet på alvor. Vi oppfordrer alle våre leietakere til riktig håndtering av avfall. Riktig håndtering av avfall gir både en gevinst på miljøet og en økonomisk gevinst gjennom reduserte felleskostnader til den enkelte leietaker. Vi har systemer for å sortere papir, plast og restemballasje i avfallsrommene i byggene. Veiledning for sortering kan fås ved å henvende deg til post@daaeskogen.no.

Skilting

Huseier er ansvarlig for felles skilting utendørs og i fellesarealer. Vi ønsker å ha med en helhetlig og tydelig profil som informerer om våre leietakere. Kunden skal lett finne frem i DaaeKvartalet. Dersom noen har behov (i forbindelse med kampanjer eller lignende) for å skilte utover fellesskiltene må dette avklares med huseier på forhånd. 

Garderober for ansatte

DaaeKvartalet skal være godt tilrettelagt for de som ønsker å jogge eller sykle til arbeid. Vi har garderobefasiliteter til felles nytte i Daaeskogen (2 etasje) og i DaaeGården (1. underetasje), der du kan dusje og skifte klær. Garderobene er utstyrt med garderobeskap.

Family Sports Club i Daaeskogen Næringsbygg er Nordvestlandets største treningssenter har store og nyoppussede lokaliteter som alle medlemmer kan benytte. 

Tekniske anlegg, ventilasjon og inneklima 

Vi har fokus på energieffektivitet og har mål om å ha effektivt energiforbruk som vil gi gevinst for våre leietakere. DaaeKvartalet har en grønn profil og oppvarming skjer via fjernvarme. Dette er varme som kommer fra Tafjord Kraft sitt forbrenningsanlegg på Grautneset. Vi har et godt utbygd SD-anlegg (sentral driftskontroll), som gir oss informasjon om de tekniske anleggene, og som gjør oss i stand til å drifte anleggene på en effektiv og miljømessig måte. 

Vi tar mål av oss til å ha et godt inneklima. Alle våre lokaler oppfyller kravene til luftmengder og luftkvalitet. I størsteparten av våre lokaliteter er det også komfortkjøling på ventilasjonsanleggene. I DaaeKvartalet er det også individuell regulering av inneklima i de mange kontor/møterom.

Vakthold

DaaeKvartalet skal være et trygt og sikkert sted å være leietaker i. Vi har vakthold der vi leier inn vektertjenester fra Vektertjenesten. Vaktselskapet går runder hver natt utvendig og innvendig i byggene, samt at de har nøkler til våre eiendommer og vil kunne låse seg inn ved unormale hendelser. Vi har kameraovervåkning i parkeringskjellerne og fellesareal 1. underetasje i DaaeGården.

Vedlikehold

Våre eiendommer skal driftes og vedlikeholdes på en slik måte at de fremstår som attraktive leieobjekter, både av eksisterende og potensielle leietakere. Dersom du oppdager hendelser eller andre ting du ønsker å rapportere, vennligst ta kontakt via post@daaeksogen.no. Vi ønsker å gjøre det ytterste for at DaaeKvartalet skal være et hyggelig sted for deg som leietaker og dine kunder.

Sosiale arrangement og nettverksbygging

DaaeKvartalet arrangerer jevnlig sosiale arrangement hvor leietakerne kan treffe hverandre i en uformell setting. Vi har arrangert Quizaftener, trappeløp, konserter, grillfester og mye moro. Vi ønsker å bidra til at våre leietakere trives. Vi legger til rette for nettverksbygging mellom våre leietakere og har en tett dialog med de som holder til i DaaeKvartalet. Hver jul arrangeres adventskalender for alle i DaaeKvartalet med spenning og gode premier hver dag. Vi får også besøk av påskeharen hvert år!

Moakonferansen

For å sette byutvikling og regionsutvikling på agendaen har vi arrangert flere konferanser, og gjennom Moakonferansen har vi bidratt til debatten om byutvikling. Konferansene har skapt stort engasjement og oppmerksomhet. Vi har arrangert konferansen i 2013, 2015, 2017 og 2019.

www.moakonferansen.no

Sosiale medier

«Vi i DaaeKvartalet» er en lukket Facebookgruppe for alle som jobber i DaaeKvartalet. Gruppen formidler små og store nyheter og gir muligheten for å oppdatere hverandre med informasjon, tilbud og arrangementer etc.

TIL TOPPEN AV SIDEN