Sigma Revisjon AS med nytt kontor i Ålesund

Revisjonsselskapet Sigma Revisjon AS har nå også lokaler i DaaeKvartalet.

Sigma Revisjon AS og Yngve Leikanger har flyttet inn hensiktsmessige lokaler i hyggelige Daaeskogen kontorfellesskap.

Selskapet Sigma Revisjon AS har hovedkontor i Bergen og har vært lokalisert i Ålesund siden 2010. Virksomheten deres er lovpålagt revisjon og bedriftsøkonomisk rådgivning for små og mellomstore bedrifter innen ulike bransjer. De er totalt seks ansatte.

Yngve er siviløkonom og statsautorisert revisor. Han harjobbet med revisjon siden 1999 i KPMG AS og Sigma Revisjon AS.

Mer om selskapet her: www.sigmarevisjon.no

Tilbake til Aktuelt