Røde Kors i DaaeGården

Møre og Romsdal Røde Kors flyttet inn i 4. etasje i DaaeGården på sensommeren i 2018. Her har rundt 10 ansatte sin daglige base, samt at lokalene er fleksible til å kunne fungere som møteplass for totalt 21 lokale foreningene i fylket. Her kan du lese mer om aktiviteter som Røde Kors gjør lokalt.

Røde Kors er basert på frivillighet fra sine mange aktive medlemmer, og er både en humanitær organisasjon og en beredskapsorganisasjon. I tillegg til de mange frivillige er det også mange oppgaver som må løses og administreres av ansatte i organisasjonen. Tre hovedpilarer i Røde Kors sine mange tjenester er Hjelpekorpsene, Omsorg og Ungdom.  

Røde Kors er godt kjent for de fleste, og senest lagt merke til med den enorme innsatsen i forbindelse med at cruiseskipet "Viking Sky" kom i havsnød på Hustadvika. Det er likevel ikke alle som vet hvilke aktiviteter Røde Kors tilrettelegger lokalt. Nedenfor kan du se noen av de tjenestene som tilbys av ansatte og frivillige her i fylket. Flere av disse områdene overlapper hverandre:

-         Besøkstjenester – besøk til enkeltpersoner eller institusjoner.

-         Migrasjon – ulike tjenester for integrering og inkludering. For eksempel flyktningguide.

-         Oppvekst – ulike tiltak for barn og unge mot fattigdom, ensomhet, rus og psykiatri.

-         Fellesverket Dragen i Ålesund er eksempel på tiltak som favner om områdene oppvekst og migrasjon, og byr på både sosiale aktiviteter, en møteplass og leksehjelp.

-         Gatemekling – lærer ungdom å løse konflikter uten vold.

-         Habil – kjøreopplæring og billån for migranter.

-         Ferie for alle - et tilbud som gir barnefamilier tilbud om ferie i trygge rammer.

-         Nettverk etter soning.

-         Førstehjelpsopplæring – for barnehager, skoler og bedrifter.

-         Hjertestarter – opplæring og geografisk registerover hvor slike finnes.

Tilbake til Aktuelt