Nye leietakere i DaaeKvartalet

I løpet av sommeren og høsten 2018 har tre nye bedrifter flyttet inn som leietakere i DaaKvartalet. Vi ønsker de velkommen!

Shipadmin AS i Daaeskogen kontorfellesskap:

Shipadmin er et IT-selskap som primært leverer programvare og komponenter til "ship management" for rederier innen offshore. Selskapets system er etablert ombord på ca 150 fartøy og rigger rundt om i verden. Kontorer i Ålesund og Volda, samt avdeling for utvikling og produksjon i Manila.

Administrator Systems AS i Daaeskogen kontorfellesskap:

Administrator Systems tilbyr system- og tjenesteutvikling innen IT/telekom, med fokus på nattbaserte løsninger. Selskapet står også bak bredbåndsatsingen Ålesund Fiber, et fleksibelt lavkostalternativ innen aksess.

Møre og Romsdal Røde Kors i DaaeGården:

Røde Kors bør være godt kjent for de fleste og en viktig samfunnsaktør i både inn- og utland. Fra lokalene i DaaeGården administreres et stort spekter av aktiviteter innenfor beredskap og humanitært arbeid i vår region. Røde Kors teller 21 foreninger rundt om i fylket. DaaeKvartalet har sentral plassering og kontoret vil også kunne fungere som en smart møteplass for lokalene.

Tilbake til Aktuelt