Muritunet i DaaeKvartalet

I april flyttet Muritunet inn i DaaeKvartalet med dagavdeling for rehabilitering. Her tilbys tverrfaglig rehabilitering i grupper, for mennesker med Kroniske muskel og bløtvevssmerter og Overvekt voksne. De har også Arbeidsrettet rehabilitering, både i gruppeforløp og i poliklinikk, dette er for diagnosegruppene lettere psykiske lidelser og muskel- og skjelett smerter.

Muritunet sin visjon er å bidra til aktiv samfunns deltakelse for sine pasienter. Fokus er derfor på pasientens egeninnsats og motivasjon for bedring av egen helse, i samspill med Muritunets støtte og kompetanse innen rehabiliteringsfaget.
Muritunet har samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge og tilbyr behandlinger i Valldal (døgntilbud) og Moa (dagtilbud).

Moa, dagtilbud
Avdelingen er lokalisert i 2. etasje i Daaeskogen Næringsbygg, hvor Stamina Helse(BHT) var tidligere. Lokalene er pusset opp og tilpasset Muritunets behov, med stort treningskjøkken, to gode undervisningsrom og mange behandlingsrom/samtalerom. I tillegg leier Muritunet treningsfasiliteter hos Stamina Trening i etasjen under.
Dagtilbudene er gruppebasert, og går over 6-8 uker, med fremmøte to og tre dager annenhver uke. Pasientene blir møtt av et tverrfaglig team bestående av 8 faggrupper; legespesialist i fysikal medisin og rehabilitering, samt indremedisin/lunge, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, idrettspedagog, psykologspesialist, klinisk ernæringsfysiolog og arbeidskonsulent. Mange har videreutdanning i kognitiv terapi,veiledningspedagogikk og/eller motiverende intervju.

Innholdet i dagene på avdelinga består i variert og veiledet trening i gruppesal, spinningsal, treningssenter og friluft. Det er undervisning/dialoggrupper ledet av ulike fagpersoner med ulike tema knytt til helse, motivasjon, endring og mestring. Det er også individuelle samtaler ukentlig med fagpersoner tilpasset den enkelte sitt behov.
Samarbeid med eksterne aktører som Nav, fastlege,arbeidsgiver og andre aktuelle instanser er sentralt

For mer informasjon om Muritunet se www.muritunet.no

Muritunet ble etablert i 1994 og fyller dermed 25 år i år. Vi benytter anledningen til å gratulere med jubileet, og samtidig ønske velkommen til DaaeKvartalet.

Tilbake til Aktuelt