Moakonferansen 2019

Med nærmere 300 deltakere i salen ble Moakonferansen 2019 arrangert 24. oktober 2019 i Pinsekirka. Dette var fjerde konferanse i rekken siden den første i 2013. Alle arrangert av Daaeskogen eiendom AS og Daaekvartalet kompetanse AS.

Årets konferanse hadde tema "I regionens hjerte" og var delt i tre bolker; "Helsesjekk av regionen", "Med mennesket i sentrum" og "Nye Ålesund kommune - Muligheter og utfordringer". Som flere ganger tidligere ble konferansen åpnet av Eva Vinje Aurdal, påtroppende ordfører i nye Ålesund kommune. Årets konferansier var Lodve Solholm.

Fra talerstolen fikk vi høre meget interessante innlegg fra en rekke av de fremste meningsbærere innen by- og regionsutvikling. Talerlisten var slik:

Ole Helge Haugen, Fylkesplansjef i Møre og Romsdal
Inge Furre, Sjefsøkonom Sparebanken Møre
Ole Kristian Birkeland, Prosjektleder Statens Vegvesen
Per Gunnar Røe, Professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
Alfred Bjørlo, Ordfører i Eid kommune og påtroppende for nye Stad kommune
Helen Østrem, Prosjektleder velferdsteknologi i nye Ålesund kommune
Viviann Maridal, Prosjektleder velferdsteknologi i nye Ålesund kommune
Gyrid Mangersnes, Prosjektleder i nye Aske kommune
Jakob Steen Christensen, arkitekt, JAJA Architects
Victor Norman, professor, Norges Handelshøyskole (NHH)
Hans-Christian Vadseth, Partner og seniorrådgiver, First House
Ola Honningdal Grytten, professor, Norges Handelshøyskole (NHH)


Vi vil takke alle foredragsholdere, sponsorer og ikke minst konferansedeltakerne. I fellesskap bidro alle til at dette ble en flott dag hvor vi ble litt klokere og fikk en felles forståelse av noen av de muligheter og utfordringer regionen vår står overfor de kommende årene.

Basert på tilbakemeldinger opplever vi det som tydelig at konferansen er ønsket også i fremtiden, og vi sikter nå mot Moakonferansen 2021!

Tilbake til Aktuelt