Moakonferansen 2019

24. oktober arrangeres Moakonferansen 2019. Sett av datoen! Konferansen skal bidra til å sette utvikling av vår region på dagsorden, og får et innholdsrikt og tidsaktuelt program.

Hvordan skal vi sørge for at vi vinner frem i den nasjonale og internasjonale regionskampen? Nasjonale reformer velter over oss og kampen om attraktivitet er overlatt til byene og deres evne til å få med seg sitt omland. Hvem blir byregionens managere som sørger for at alle spiller på lag og bidrar til at vi vinner kampene vi står ovenfor? Evner vi å gjøre oss attraktive nok til å tiltrekke oss kapital, næringsliv og ikke minst mennesker?

Engasjementet rundt konferansene i 2013, 2015 og 2017 har vist at det er behov for et treffpunkt med kunnskapsdeling og diskusjoner rundt utvikling av vår region. Vi jobber nå med program og innhold for dagen, og gleder oss stort til Moakonferansen 2019. Sett av datoen allerede, og bli med på en innholdsrik, engasjerende og utviklende dag.

Dato: 24. oktober 2019
Sted: Pinsekirka, Moa

Tilbake til Aktuelt