Helseplattformen

Helseplattformen AS jobber med neste generasjon digital pasientjournal i Norge. De er etablert med kontor i DaaeGården

Helseplattformen skal utvikle og innføre en felles elektronisk pasientjournal for sykehus, fastleger og kommunehelsetjeneste i hele Midt-Norge. Systemet som nå utvikles skal oppfylle det nasjonale målet ”én innbygger – én journal”. 

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune, der også hovedkontoret ligger. Ved kontoret i DaaeGården er det for tiden 9 ansatte. Alle kommuner i Midt-Norge deltar gjennom opsjonsavtaler.

Vi ønsker de velkommen til DaaeKvartalet!

Tilbake til Aktuelt