GynekologSenteret med klinikk i DaaeKvartalet

GynekologSenteret AS har klinikk i Daaeskogen næringsbygg, 3. etasje

Her tar de imot pasienter i nye og innbydende lokaler. Klinikken er praktisk og hyggelig utformet med stilren innredning. Alt av utstyr er nytt og moderne. Vi skal utgjøre et profesjonelt og faglig kompetent tilbud innenfor gynekologi. Alle pasientene betaler offentlige takster, sier gynekolog John Kristian Høye. 

Fortiden er han den eneste private gynekologspesialisten med offentlig driftsavtale i hele fylket. Pasienter trenger henvisning fra fastlege eller annen legespesialist. 

GynekologSenteret drives av John Kristian Høye og Magni Høye.

John Kristian Høye har lang erfaring innenfor gynekologi og fødselshjelp. Han har jobbet i faget siden 2003 og ble ferdig utdannet spesialist i 2010. Han sluttet i jobben som overlege ved Ålesund sykehus i 2020 og tok over som privatpraktiserende gynekolog etter Oddvar Sviggum ved Medi 3. 

Magni Høye er utdannet intensivsykepleier og har snart 30 års erfaring som sykepleier. Hun har lang erfaring med gynekologiske pasienter fra postoperativ og dagkirurgisk avdeling ved sykehuset i Ålesund. 

GynekologSenteret tilbyr et bredt spekter av utredning og behandling innenfor gynekologi og fødselshjelp. Blant annet utredning og behandling av barnløshet/infertilitet. Tidlig ultralyd i svangerskapet med blant annet 3D ultralyd. Diagnostisering og behandling av endometriose/bekkensmerter, blødningsforstyrrelser, hormonforstyrrelser og plager i overgangsalder/klimakterium. Prevensjonsveiledning og innsetting av spiral. Rutine gynekologisk undersøkelse med celleprøve. Utredning og behandling av celleforandringer. Utredning av gynekologisk kreft. 

GynekologSenteret har et godt samarbeid med både Ålesund sykehus og St.Olavs hospital i Trondheim.  Dette gjelder både innenfor generell gynekologi, svangerskapsomsorg og fertilitetsbehandling/IVF. GynekologSenteret samarbeider også med flere private fertilitetsklinikker som Medicus, Spiren og Klinikk Hausken. De har også et godt samarbeid med Ullevål sykehus i behandling av endometriosepasienter. 

Deer glade for å være på plass i DaaeKvartalet. Vi ønsker de velkommen!

Tilbake til Aktuelt