Din Utvikling AS i DaaeGården

Bedriften Din Utvikling AS flyttet høsten 2019 inn i kontorer i DaaeGården.

Selskapet tilbyr karriereveiledning og jobbformidling for mennesker som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidsmarkedet. Oppfølging for den enkelte utføres enten som gruppetiltak, individuelle tiltak eller fagopplæring. Tjenestene utføres på oppdrag fra NAV.

Din Utvikling AS er representert over hele landet, med ca 260 ansatte fordelt på rundt 30 lokasjoner. Ved kontoret i DaaeGården jobber i dag 8 veiledere.

Tilbake til Aktuelt